Skip to main content

Detail autorityzemě třetího světa, země s nízkou životní úrovní, nově industrializované země, třetí svět, least developed countries, new industrial countries, newly industrialized countries, third world