Skip to main content

Detail autorityantidiskriminace, nediskriminace, princip rovnosti, stejné zacházení, rovná práva, rovné postavení, rovnost, rovný přístup, anti-discrimination, non-discrimination, principle of equality