Skip to main content

Detail autoritysebeuvědomění, uvědomění, sebepojetí, představa o sobě, vědomí, awareness, consciousness, self-image