Skip to main content

Detail autoritylegislativní proces, legislativní činnost, zákonodárství, zákonodárná moc, legislativní moc, laws