Výsledky vyhledávání | Gender Studies, o.p.s. - Knihovna http://katalog.genderstudies.cz/search/index-item/rss?id=28040&value=hnut%C3%AD%20za%20zru%C5%A1en%C3%AD%20otroctv%C3%AD%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: hnutí za zrušení otroctví [o] Journey toward freedom : Bernard, Jacqueline Tvrdošíjnost myšlenky : Oates-Indruchová, Libora Reader on punishment, A / Duff, Antony American women : Rappaport, Doreen Our american sisters : Friedman, Jean E. Women and the American experience / Woloch, Nancy Women in movement : Rowbotham, Sheila