Search results | Gender Studies, o.p.s. - Knihovna http://katalog.genderstudies.cz/search/index-item/rss?id=28047&value=akademick%C3%A9%20pracovnice%20/%20akademi%C4%8Dt%C3%AD%20pracovn%C3%ADci%20%5Bo%5D&ticketId=-7&lang=EN&s=-9&sd=DESC&page=1 Search by index item:: akademické pracovnice / akademičtí pracovníci [o] Postavení žen v české vědě : Tenglerová, Hana TheEnconomics of gender / Jacobsen, Joyce P. Akademické poznávání, vykazování a podnikání : Stöckelová, Tereza Women and minority faculty in the academic workplace : Aguirre, Adalberto