Skip to main content

Autorität Detailekonomické vědy, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, hospodářství, národohospodářství, economic sciences