Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 7396 9580
KN Knihy 6529 7761 19.06.2019
AV Audiovizuálne médiá 1 1 09.02.2006
PE Periodiká 61 956 06.06.2019
SL [SL] 780 840 19.07.2017
AK Príväzky 3 0 19.10.2004
AN Články 22 22 08.08.2007