Skip to main content

Work detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Content

List of literature

Location marks: 01.2.2.
Work types: Books
Rodové štúdia : Súčasné diskusie, problémy a perspektívy / Zuzana Kiczková; Mariana Szapuová (ed.)
Kiczková, Zuzana
Originator: Szapuová, Mariana
Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave 2011
Range: 512 s.
ISBN: 978-80-223-2934-7
Subject: gender
Subject: genderová studies
Subject: rovné zacházení - Zajištění neexistence přímé nebo nepřím é diskriminace na základě pohlaví.
Subject: dějiny ženy - Odvětví historie zabývající se vztahy m ezi muži a ženami; přístup k dějinám z hlediska pohlaví a genderových diferencí.
Subject: gender mainstreaming
Subject: feministické teorie
Subject: otcové
Subject: politické teorie - Teorie modelu ideálního vztahu mezi obč anem a státem.
Subject: sexualita
Subject: queer teorie - Teorie ukazující a problematizující pře dpoklad homosexuálního objektu či identity jako základního pojetí teorie homosexuality; přistupuje k této identitě jako k mnohočetné, nestálé a regulující.
Subject: Sandra Harding
Subject: srovnávací literatura
Subject: umění
Subject: média
Subject: násilí
Annotation:
Annotation source:
On loan

Items overview

Location mark State Where
01.2.2. Borrowed to 12.08.2015
Location Total Unavailable Absence Presence Where
býv. lokace DOSP 1 1 0 0

Discussion

[Loading...]
No posts
To add comments, please login.