Skip to main content

Work detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Content

List of literature

Location marks: 05.1.
Work types: Books
Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti : genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 / Jana Stráníková
Stráníková, Jana
Pardubice Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická 2013
Range: 291 s.
Edition: Monographica 11
ISBN: 978-80-7395-511-3
Subject: výchova
Subject: vzdělávání
Subject: dívky
Subject: 18. století
Subject: socializace - Proces, v němž si jedinec osvojuje urči tý systém poznatků, norem a hodnot, jenž mu umožňuje začlenit se do společnosti; v užším smyslu transformace biologických forem sexu do forem společenských.
Subject: historiografie - Používej pouze ve smyslu dějepisectví, historická věda. Pro vyjádření časového hlediska použij příslušné deskriptory ("dějiny" nebo specifické deskriptory).
Subject: 19. století
Subject: genderové role - Vzorce chování lidí určitého pohlaví, k teré jsou vyžadovány společností.
Subject: rodina
Annotation:
Annotation source:
Available

Items overview

Location mark State Where
05.1. Available
Location Total Unavailable Absence Presence Where
knihovna 1 0 1 0

Discussion

[Loading...]
No posts
To add comments, please login.