Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-100 z celkem 501.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
08.7.7.
Komárková, Olga
Genderové stereotypy v reklamních textech / Olga Komárková
2006
1
KN
08.1.
Hudec, Zdeněk
Genderové stereotypy v animované tvorbě Walta Disneyho: ideologie, queer, diskursivní analýza / [editor Zdeněk Hudec ; autoři textů Matěj Dostálek ... et al.]
2013
1
KN
00.7.
Hnilica, Karel
Stereotypy, předsudky, diskriminace : (pojmy, měření, teorie) / Karel Hnilica
2010
1
KN
08.6.
Kedron, Katerina
Genderové aspekty ve slovanské frazeologii : (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny) / Katerina Kedron
2014
1
KN
05.1.
Holá, Andrea
Já a oni jsme my : nápady a náměty pro multikulturní výchovu ; předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek / Ja a oni sme my ; predsudky, stereotypy, násilie z nenávisti, aktívny svedok ; nápady a námety pre multikultúrnu výchovu / Andrea Holá, Věra Jirásková, Šárka Kadlecová, Klára Kalibová, Zuzana Neupauer
2014
3
KN
02.1.7.1.
Karsten, Hartmut
Ženy - muži : genderové role, jejich původ a vývoj / Karsten, Hartmunt ; z něm. orig. přeložil Petr Babka
2006
2
KN
02.1.7.
Smetáčková, Irena
Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy / Irena Smetáčková
2016
1
KN
05.1.4.
Kolektiv autorek
Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém / kolektiv autorek ; editorka Helena Skálová
2008
3
KN
01.2.2.
Aries, Elizabeth
Men and women in interaction : reconsidering the differences / Elizabeth Aries
1996
1
KN
05.1.
Stráníková, Jana
Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti : genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 / Jana Stráníková
2013
1
KN
01.2.2.
Cviková, Jana
Ružový a modrý svet : rodové stereotypy a ich dosledky / Jana Cviková
2003
5
KN
03.3.2.5.1.
Canary, Daniel J.
Sex and gender differences in personal relationships / Daniel J. Canary, Tara M. Emmers-Sommer, Sandra Faulkner
1997
1
KN
07.3.2.
Palková, Libuše
Za chlapem a tramvají neběhej - za pět minut je tu další / Libuše Palková
2013
1
KN
05.3.3.2.
Šmídová, Iva
Pečovatelská otcovství : zkušenost a genderové vztahy / Iva Šmídová (ed.)
2008
1
KN
05.2.1.
Křížková, Alena, 1975-
Genderové nerovnosti v odměňování : problém nás všech / Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková, Marta Vohlídalová.
2018
1
KN
02.1.7.
Janošová, Pavlína
Dívčí a chlapecká identita : vývoj a úskalí / Pavlína Janošová
2008
1
KN
05.2.2.5.
Billing, Due Yvonne
Gender, managers, and organizations / Yvonne Due Billing, Mats Alvesson
1994
1
KN
05.2.1.
Williams, Christine L.
Still a man's world : men who do "women's work" / Christine L. Williams
1995
1
KN
04.3.2.7.
Conaghan, Joanne
Labour law, work, and family : critical and comparative perspectives / edited by Joanne Conaghan and Kerry Rittich
2005
1
KN
05.2.2.5.
Tarr-Whelan, Linda
Women lead the way : your guide to stepping up to leadership and changing the World / Linda Tarr-Whelan
2009
1
KN
05.2.2.5.
Karsten, Margaret Foegen
Management and gender : issues and attitudes / Margaret Foegen Karsten
1994
1
SL
09.1.6.1.
Králíková, Alena
Ženské / genderové nevládní neziskové organizace v České republice / Alena Králíková, Linda Sokačová
2006
2
KN
05.2.1.
Volejníčková, Romana
Genderové nerovnosti v odměňování a důchodech - Česká republika / zpracovala: Romana Volejníčková
2015
2
KN
05.2.2.2.
Linková, Marcela... [et al.]
Nejisté vyhlídky : proměny vědecké profese z genderové perspektivy / Marcela Linková ... [et al.]
2013
1
KN
09.1.6.
Havelková, Hana
Vyvlastněný hlas : proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989 / Hana Havelková, Libora Oates-Indruchová (eds.)
2015
3
KN
02.1.7.1.
Radford, John
Gender and choice in education and occupation / edited by John Radford
1998
2
AN
Křížková, Alena
Nezájem pověřených : přístup českých politiků a političek, úředníků a úřednic k otázkám genderové rovnosti v období před vstupem ČR do EU / Alena Křížková
1
KN
05.1.4.
Smetáčková, Irena
Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství / sestavila Irena Smetáčková
2007
2
KN
05.1.4.
Smetáčková, Irena
Příručka pro genderově citlivé vedení škol / sestavila Irena Smetáčková
2007
3
KN
05.2.1.
Cleveland, Jeanette N.
Women and men in organizations : sex, gender issues at work / Jeanette N. Cleveland ; Margaret Stockdale ; Kevine R. Murphy
2000
1
KN
03.3.2.3.
Krchová, Andrea
Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy : fakta a doporučení / Andrea Krchová, Hana Víznerová
2008
3
KN
04.4.
Česká ženská lobby
Prosazování genderové rovnosti = Promoting Gender Equality: selected Issues : vybraná témata / Česká ženská lobby
2009
1
SL
05.1.4.7
Fialová, Irena
Genderové aspekty využívání ICT ve výuce : didaktické materiály k použití v edukaci / Irena Fialová [et al.]
2009
1
KN
08.3.
Pachmanová, Martina
Zrození umělkyně z pěny limonády : genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění / Martina Pachmanová
2013
1
KN
05.4.
Sokačová, Linda
Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance? : genderové aspekty finanční krize / Linda Sokačová (ed.)
2010
4
KN
03.3.1.3.
Smetáčková, Irena
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 / Irena Smetáčková (ed.)
2015
5
KN
05.1.
Jarkovská, Lucie
Gender před tabulí : etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy / Lucie Jarkovská
2013
1
KN
01.1.
Valenti, Jessica
Full frontal feminism : a young woman's guide to why feminism matters / Jessica Valenti
2007
1
KN
03.3.2.5.
Walter, Natasha
Living dolls : the return of sexism / Natasha Walter
2013
1
KN
01.2.2.
Pilcher, Jane
Fifty key concepts in gender studies / Jane Pilcher, Imelda Whelehan
2005
1
KN
05.2.1.
Cook, J. Rebecca
Gender stereotyping : Transnational Legal Perspectives / Rebecca J. Cook, Simone Cusack
2010
1
KN
08.6.
Holmes, Janet
Handbook of language and gender, The / edited by Janet Holmes, Miriam Meyerhoff
2006
1
KN
04.3.1.
Clayton, Susan D.
Justice, gender, and affirmative action / Susan D. Clayton and Faye J. Crosby ; foreword by Eleanor Holmes Norton
1992
1
KN
02.2.
Linková, Marcela
Myšlení hranic = Thinking borders : genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt = gender examinations of racionality, objectivity and the knowing subject / Marcela Linková a Alice Červinková (eds.)
2005
2
KN
08.7.7.
Bosničová, Nina
Gender a marketing / editorky Nina Bosničová, Pavla Frýdlová, Kateřina Jonášová
2008
3
KN
05.2.2.2.
Thom, Mary
Balancing the equation : where are women and girls in science, engeneering and technology? / Mary Thom
2001
1
KN
05.1.4.2.
Rogers, Pat
Equity in mathematics education : influences of feminism and culture / edited by Pat Rogers and Gabriele Kaiser
1995
1
KN
08.6.
Cameron, Deborah
Mýtus o Marsu a Venuši : mluví muži a ženy opravdu různými jazyky? / Deborah Cameronová ; z anglického originálu The myth of Mars and Venus - do men and women really speak different languages? přeložil Otakar Vochoč
2017
1
KN
05.2.7.
Sokačová, Linda
Slabikář inovativních nástrojů pro slaďování osobního a pracovního života : work-life balance / Linda Sokačová, Jitka Kolářová
2010
2
KN
02.1.3.
Macrae, C. Neil
Stereotypes and stereotyping / ed. by C. Neil Macrae ...
1996
1
KN
05.2.1.
DeLaat, Jacqueline
Gender in the workplace : a case study approach / Jacqueline DeLaat
2007
1
SL
01.2.1.
United Nations
Women and beyond 2000 : women, gender equality and sport / United Nations
2007
1
KN
03.3.1.
Kramer, Gisela
Wer ist die beste im ganzem Land? : Konkurenz unter Frauen / Gisela Kramer
1993
1
KN
05.1.
Bosá, Monika
Rodovo citlivá výchova / Monika Bosá ; Katarína Minarovičová
2006
2
KN
05.2.1.
English, Holly
Gender on trial : sexual stereotypes and work/life balance in legal workplace / Holly English
2003
1
SL
08.7.
Kubálková, Petra
Gender, média a reklama : možnosti (samo)regulace genderových stereotypů v médiích a reklamě, analýza / Petra Kubálková, Tereza Wennerholm Čáslavská
2009
1
KN
08.7.7.
Baslarová, Iva
Jak na sexistickou reklamu : manuál pro posuzování sexistické reklam y / [editorky Iva Baslarová, Dita Jahodová ; autorský tým Barbara Havelková ... et al.]
2013
3
KN
01.2.
Tarrant, Shira
Men speak out : views on gender, sex, and power / Shira Tarrant
2013
1
SL
GS 8000707SL
Beveren, Jacintha van
Budgeting for all : manual for local gender budget initiatives / Jacintha van Beveren, Thera van Osch, Sheila Quinn
2004
1
KN
02.1.7.4.1.
Eichelberger, Wojciech
Žena bez viny a studu : [o znovunalézání ženské podstaty] / Wojciech Eichelberger ; přeložila Dorota Müllerová
2018
1
SL
05.2.1.1.
European Commission
Report on equality between women and men - 2009 / European Commission
2009
1
KN
05.2.2.8.
Solaro, Erin
Women in the line of fire : what you should know about women in the military / Erin Solaro
2006
1
SL
05.2.1.1.
Wagnerová, Irena
Podpora specifických skupin osob ve školství : (např. ženy i muži po MD, v předdůchodovém věku atd.) : sborník příspěvků k závěrečné konferenci, Praha 26.4.2014. / editorka Irena Wagnerová
2014
1
KN
02.1.4.
Fisher, Helen
First sex, The : the natural talents of women and how they are changing the world / Helen Fisher
1999
1
KN
03.1.1.
Český svaz žen
Za Istanbul : domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí / Český svaz žen = ZaIstanbul
2016
4
KN
05.1.4.
Collard, John
Leadership, gender and culture in education : male and female perspectives / edited by John Collard and Cecilia Reynolds
2005
1
KN
08.1.
Hudec, Zdeněk
Gender stereotypes in Walt Disney animation : ideology, queer, discursive analysis / [collective monograph / chief editor Zdeněk Hudec ; authors of the texts Matěj Dostálek ... et al. ; translations Bára Greplová, Magda Hrabálková, Marie Meixnerová]
2013
1
KN
01.1.
Angier, Natalie
Woman : an intimate geography / Natalie Angier
2000
1
KN
02.1.6.4.
Caplan, Paula J., Ph.D.
Gender differences in human cognition / Paula J. Caplan ... [et al]
1997
1
KN
06.3.
Fausto-Sterling, Anne
Sex/Gender : biology in a social world / Anne Fausto-Sterling
2012
1
SL
05.1.4.7.
Křížková, Alena
Podklady pro brainstormingové setkání expertů v rámci projektu Prolomit vlny - Zrovnozprávnění mužů a žen na trhu práce programu Iniciativy Společenství Equal : analýza dostupných informací o postojích zaměstnavatelů k genderové rovnosti a jejímu praktickému prosazování ČR a ve vybraných zemích EU / Alena Křížková ... [et al]
2006
1
SL
05.2.1.
Barbezat, Debra
Occupational segmentation by sex in the world : equality foe women in employment: an interdepartmental project / Debra Barbezat
1994
1
SL
03.3.1.3.1.
Frunza, Mihaela
Gender and the (post) "east" / "west" divide / edited by Mihaela Frunza and Theodora-Eliza Vacarescu
2005
1
SL
05.2.2.5.
Catalyst
Different cultures, similar perceptions : stereotyping of western european business leaders / Catalyst
2006
1
KN
03.3.2.5.1.
Irigaray, Luce
Ethics of sexual difference, An / Luce Irigaray ; translated by Carolyn Burke and Gillian C. Gill
1993
1
KN
02.1.
Cox, Sue
Female psychology : the emerging self / Sue Cox
1981
1
KN
01.2.2.
Eichler, Margrit
On the treatment of the sexes in research = Le traitement objectif des sexes dans la recherche / Margrit Eichler / Jeanne Lapointe
1985
1
SL
05.1.
Jurajda, Štěpán
Gender Gap in Performance under Competitive Pressure / Štěpán Jurajda, Daniel Münich
2008
1
SL
04.4.
United Nations
Women and beyond 2000 : role of men and boys in acheaving gender equality, The / United Nations
2008
1
KN
05.2.7.
Křížková, Alena
Podmínky rodičovství a podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání / Alena Křížková [et al.]
2007
2
SL
05.1.
UNESCO
"Scaling up" : good practice in girls' education / UNESCO
2005
1
SL
05.2.
Filadelfiová, Jarmila
Firemná politika ústretová k zamestnaným osobám: využívané opatrenia a nástroje / zostavili Jarmila Filadelfiová, Mária Jacková
2006
1
KN
05.2.1.
DeBoer, Kathleen J.
Gender and competition : how men and women approach work and play differently / Kathleen J. DeBoer
2004
1
KN
05.1.4.4.3.
Thorne, Barrie
Gender play : girls and boys in school / Barrie Thorne
1993
2
KN
01.1.
Segal, Lynne
Is the future female? : troubled thoughts on contemporary feminism / Lynne Segal
1987
1
KN
06.1.2
Money, John
Man and woman, boy and girl / John Money / Anke A. Ehrhardt
1972
1
KN
05.2.2.2.
Tenglerová, Hana
Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu : monitorovací zpráva za rok 2008 / Hana Tenglerová
2008
1
KN
05.2.2.2.
Saini, Angela, 1980-
Od přírody podřadné : jak se věda mýlila v ženách / Angela Saini; z anglického originálu přeložila Kateřina Šebková.
2018
1
KN
05.2.1.
Kellerman, Barbora L.
Women and leadership : the state of play and strategies for change / Barbara Kellerman, Deborah L. Rhode
2007
1
SL
04.4.3.
Nordström, Syvonne
Facing resistance - managing gender mainstreaming in organisations / Syvonne Nordström, Camilla Simonsson, Dan Humble
2007
1
KN
08.7.7.
Cunningham, Jane
Inside her pretty little head : a new theory of female motivation and what it means for marketing / Jane Cunningham and Philippa Roberts
2006
1
KN
02.1.
Lenhat, Sharyn Ann
Clinical aspects of sexual harassment and gender discrimination : psychological consequences and treatment interventions / Sharyn Ann Lenhart
2004
1
SL
05.4.6.
Foltysová, Michaela
Information Methodology : gender budgeting / Michaela Foltysová, Marek Pavlík, Lenka Simerská
2004
1
KN
03.3.1.3.4.
Kristeva, Julia
Chinesin, Die : die Role der Frau in China / Julia Kristeva
1982
1
KN
02.1.1.4.
Heilbrun, Carolyn G.
Reinventing womanhood / Carolyn G. Heilbrun
1979
1
KN
03.3.1.
Oakley, Ann
Telling the truth about Jerusalem : a collection of essays and poems / Ann Oakley
1986
1
KN
01.2.
Butler, Judith
Závažná těla : o materialitě a diskursivních mezích "pohlaví" / udith Butlerová ; z anglického originálu Bodies that matter - on the discursive limits of "sex" ... přeložil Josef Fulka
2016
1
AN
Jarkovská, Lucie
Feminismus a sexuální výchova / Lucie Jarkovská
1
KN
01.2.1.
Delamont, Sara
Changing women, unchanged men? : sociological perspectives on gender in a post-industrial society / Sara Delamont
2001
1
KN
01.2.2.
Anselm, Sigrun
Theorien weiblicher Subjektivität / Sigrun Anselm
1985
1

Akce

Řezy

[Loading...]