Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-50 z celkem 501.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
08.7.7.
Komárková, Olga
Genderové stereotypy v reklamních textech / Olga Komárková
2006
1
KN
08.1.
Hudec, Zdeněk
Genderové stereotypy v animované tvorbě Walta Disneyho: ideologie, queer, diskursivní analýza / [editor Zdeněk Hudec ; autoři textů Matěj Dostálek ... et al.]
2013
1
KN
00.7.
Hnilica, Karel
Stereotypy, předsudky, diskriminace : (pojmy, měření, teorie) / Karel Hnilica
2010
1
KN
08.6.
Kedron, Katerina
Genderové aspekty ve slovanské frazeologii : (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny) / Katerina Kedron
2014
1
KN
05.1.
Holá, Andrea
Já a oni jsme my : nápady a náměty pro multikulturní výchovu ; předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek / Ja a oni sme my ; predsudky, stereotypy, násilie z nenávisti, aktívny svedok ; nápady a námety pre multikultúrnu výchovu / Andrea Holá, Věra Jirásková, Šárka Kadlecová, Klára Kalibová, Zuzana Neupauer
2014
3
KN
02.1.7.1.
Karsten, Hartmut
Ženy - muži : genderové role, jejich původ a vývoj / Karsten, Hartmunt ; z něm. orig. přeložil Petr Babka
2006
2
KN
02.1.7.
Smetáčková, Irena
Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy / Irena Smetáčková
2016
1
KN
05.1.4.
Kolektiv autorek
Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém / kolektiv autorek ; editorka Helena Skálová
2008
3
KN
01.2.2.
Aries, Elizabeth
Men and women in interaction : reconsidering the differences / Elizabeth Aries
1996
1
KN
05.1.
Stráníková, Jana
Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti : genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 / Jana Stráníková
2013
1
KN
01.2.2.
Cviková, Jana
Ružový a modrý svet : rodové stereotypy a ich dosledky / Jana Cviková
2003
5
KN
03.3.2.5.1.
Canary, Daniel J.
Sex and gender differences in personal relationships / Daniel J. Canary, Tara M. Emmers-Sommer, Sandra Faulkner
1997
1
KN
07.3.2.
Palková, Libuše
Za chlapem a tramvají neběhej - za pět minut je tu další / Libuše Palková
2013
1
KN
05.3.3.2.
Šmídová, Iva
Pečovatelská otcovství : zkušenost a genderové vztahy / Iva Šmídová (ed.)
2008
1
KN
05.2.1.
Křížková, Alena, 1975-
Genderové nerovnosti v odměňování : problém nás všech / Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková, Marta Vohlídalová.
2018
1
KN
02.1.7.
Janošová, Pavlína
Dívčí a chlapecká identita : vývoj a úskalí / Pavlína Janošová
2008
1
KN
05.2.2.5.
Billing, Due Yvonne
Gender, managers, and organizations / Yvonne Due Billing, Mats Alvesson
1994
1
KN
05.2.1.
Williams, Christine L.
Still a man's world : men who do "women's work" / Christine L. Williams
1995
1
KN
04.3.2.7.
Conaghan, Joanne
Labour law, work, and family : critical and comparative perspectives / edited by Joanne Conaghan and Kerry Rittich
2005
1
KN
05.2.2.5.
Tarr-Whelan, Linda
Women lead the way : your guide to stepping up to leadership and changing the World / Linda Tarr-Whelan
2009
1
KN
05.2.2.5.
Karsten, Margaret Foegen
Management and gender : issues and attitudes / Margaret Foegen Karsten
1994
1
SL
09.1.6.1.
Králíková, Alena
Ženské / genderové nevládní neziskové organizace v České republice / Alena Králíková, Linda Sokačová
2006
2
KN
05.2.1.
Volejníčková, Romana
Genderové nerovnosti v odměňování a důchodech - Česká republika / zpracovala: Romana Volejníčková
2015
2
KN
05.2.2.2.
Linková, Marcela... [et al.]
Nejisté vyhlídky : proměny vědecké profese z genderové perspektivy / Marcela Linková ... [et al.]
2013
1
KN
09.1.6.
Havelková, Hana
Vyvlastněný hlas : proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989 / Hana Havelková, Libora Oates-Indruchová (eds.)
2015
3
KN
02.1.7.1.
Radford, John
Gender and choice in education and occupation / edited by John Radford
1998
2
AN
Křížková, Alena
Nezájem pověřených : přístup českých politiků a političek, úředníků a úřednic k otázkám genderové rovnosti v období před vstupem ČR do EU / Alena Křížková
1
KN
05.1.4.
Smetáčková, Irena
Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství / sestavila Irena Smetáčková
2007
2
KN
05.1.4.
Smetáčková, Irena
Příručka pro genderově citlivé vedení škol / sestavila Irena Smetáčková
2007
3
KN
05.2.1.
Cleveland, Jeanette N.
Women and men in organizations : sex, gender issues at work / Jeanette N. Cleveland ; Margaret Stockdale ; Kevine R. Murphy
2000
1
KN
03.3.2.3.
Krchová, Andrea
Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy : fakta a doporučení / Andrea Krchová, Hana Víznerová
2008
3
KN
04.4.
Česká ženská lobby
Prosazování genderové rovnosti = Promoting Gender Equality: selected Issues : vybraná témata / Česká ženská lobby
2009
1
SL
05.1.4.7
Fialová, Irena
Genderové aspekty využívání ICT ve výuce : didaktické materiály k použití v edukaci / Irena Fialová [et al.]
2009
1
KN
08.3.
Pachmanová, Martina
Zrození umělkyně z pěny limonády : genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění / Martina Pachmanová
2013
1
KN
05.4.
Sokačová, Linda
Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance? : genderové aspekty finanční krize / Linda Sokačová (ed.)
2010
4
KN
03.3.1.3.
Smetáčková, Irena
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 / Irena Smetáčková (ed.)
2015
5
KN
05.1.
Jarkovská, Lucie
Gender před tabulí : etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy / Lucie Jarkovská
2013
1
KN
01.1.
Valenti, Jessica
Full frontal feminism : a young woman's guide to why feminism matters / Jessica Valenti
2007
1
KN
03.3.2.5.
Walter, Natasha
Living dolls : the return of sexism / Natasha Walter
2013
1
KN
01.2.2.
Pilcher, Jane
Fifty key concepts in gender studies / Jane Pilcher, Imelda Whelehan
2005
1
KN
05.2.1.
Cook, J. Rebecca
Gender stereotyping : Transnational Legal Perspectives / Rebecca J. Cook, Simone Cusack
2010
1
KN
08.6.
Holmes, Janet
Handbook of language and gender, The / edited by Janet Holmes, Miriam Meyerhoff
2006
1
KN
04.3.1.
Clayton, Susan D.
Justice, gender, and affirmative action / Susan D. Clayton and Faye J. Crosby ; foreword by Eleanor Holmes Norton
1992
1
KN
02.2.
Linková, Marcela
Myšlení hranic = Thinking borders : genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt = gender examinations of racionality, objectivity and the knowing subject / Marcela Linková a Alice Červinková (eds.)
2005
2
KN
08.7.7.
Bosničová, Nina
Gender a marketing / editorky Nina Bosničová, Pavla Frýdlová, Kateřina Jonášová
2008
3
KN
05.2.2.2.
Thom, Mary
Balancing the equation : where are women and girls in science, engeneering and technology? / Mary Thom
2001
1
KN
05.1.4.2.
Rogers, Pat
Equity in mathematics education : influences of feminism and culture / edited by Pat Rogers and Gabriele Kaiser
1995
1
KN
08.6.
Cameron, Deborah
Mýtus o Marsu a Venuši : mluví muži a ženy opravdu různými jazyky? / Deborah Cameronová ; z anglického originálu The myth of Mars and Venus - do men and women really speak different languages? přeložil Otakar Vochoč
2017
1
KN
05.2.7.
Sokačová, Linda
Slabikář inovativních nástrojů pro slaďování osobního a pracovního života : work-life balance / Linda Sokačová, Jitka Kolářová
2010
2
KN
02.1.3.
Macrae, C. Neil
Stereotypes and stereotyping / ed. by C. Neil Macrae ...
1996
1

Akce

Řezy

[Loading...]