Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 501.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
05.2.1.
Křížková, Alena, 1975-
Genderové nerovnosti v odměňování : problém nás všech / Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková, Marta Vohlídalová.
2018
1
KN
06.7.
Lišková, Kateřina
Sexual liberation, socialist style : communist Czechoslovakia and the science of desire, 1945-1989 / Kateřina Lišková
2018
1
KN
02.1.7.4.1.
Eichelberger, Wojciech
Žena bez viny a studu : [o znovunalézání ženské podstaty] / Wojciech Eichelberger ; přeložila Dorota Müllerová
2018
1
KN
01.1.3.
Adichie, Chimamanda Ngozi, 1977-
Milá Ijeawele, aneb, Feministický manifest v patnácti doporučeních / Chimamanda Ngozi Adichieová ; z anglického originálu Dear Ijeawele, or a Feminist manifesto in fifteen suggestions ... přeložil Petr Štádler
2018
1
KN
05.2.2.2.
Saini, Angela, 1980-
Od přírody podřadné : jak se věda mýlila v ženách / Angela Saini; z anglického originálu přeložila Kateřina Šebková.
2018
1
KN
08.6.
Cameron, Deborah
Mýtus o Marsu a Venuši : mluví muži a ženy opravdu různými jazyky? / Deborah Cameronová ; z anglického originálu The myth of Mars and Venus - do men and women really speak different languages? přeložil Otakar Vochoč
2017
1
KN
03.1.1.
Český svaz žen
Za Istanbul : domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí / Český svaz žen = ZaIstanbul
2016
4
KN
02.1.7.
Smetáčková, Irena
Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy / Irena Smetáčková
2016
1
KN
01.2.
Butler, Judith
Závažná těla : o materialitě a diskursivních mezích "pohlaví" / udith Butlerová ; z anglického originálu Bodies that matter - on the discursive limits of "sex" ... přeložil Josef Fulka
2016
1
KN
05.2.1.
Volejníčková, Romana
Genderové nerovnosti v odměňování a důchodech - Česká republika / zpracovala: Romana Volejníčková
2015
2
KN
03.3.1.3.
Smetáčková, Irena
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 / Irena Smetáčková (ed.)
2015
5
SL
03.1.
Úřad vlády ČR
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015-2018 : schválen usnesením vlády ČR ze dne 23.února 2015 č.126 / Úřad vlády ČR
2015
1
SL
03.3.2.
Genderové informační centrum NORA
Romská žena : identita, role, postavení ; výzkumná zpráva / Nora
2015
2
SL
05.2.1.1.
Genderové informační centrum NORA
Gender pay gap : o co se jedná, jaké má příčiny, jaké má důsledky / [Nora]
2015
1
SL
05.2.1.1.
Genderové informační centrum NORA
Gender pay gap : o co se jedná, jaké má příčiny, jaké má důsledky / [Nora]
2015
1
SL
03.1.1.
Český svaz žen
Za Istanbul : domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí = Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí / Istanbulská úmluva : informační listy / [Český svaz žen]
2015
1
KN
09.1.6.
Havelková, Hana
Vyvlastněný hlas : proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989 / Hana Havelková, Libora Oates-Indruchová (eds.)
2015
3
KN
05.2.7.
Genderové informační centrum NORA
Koncepce slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací / zpracovaly Genderové informační centrum NORA, o.p.s., a Společně, o.p.s.
2014
1
KN
09.1.5.1.1.
Havelková, Hana
The politics of gender culture under state socialism : an expropriated voice / edited by Hana Havelková and Libora Oates-Indruchová
2014
1
KN
05.1.
Holá, Andrea
Já a oni jsme my : nápady a náměty pro multikulturní výchovu ; předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek / Ja a oni sme my ; predsudky, stereotypy, násilie z nenávisti, aktívny svedok ; nápady a námety pre multikultúrnu výchovu / Andrea Holá, Věra Jirásková, Šárka Kadlecová, Klára Kalibová, Zuzana Neupauer
2014
3

Akce

Řezy

[Loading...]