Skip to main content

Štatistika sťahovania Z39.50

Po mesiacích
Mesiac Báza Hľadané Prevzaté Úspešnosť Aktualizácie Poslané
6/2020 AUT-UTF 5 0 0.000 % 0 0
6/2020 authorities 2 0 0.000 % 0 0
6/2020 lanius_1 3 0 0.000 % 0 0
6/2020 NKC-UTF 3 2 66.700 % 0 0
6/2020 SKC-UTF 3 1 33.300 % 0 0
5/2020 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
5/2020 lanius_1 1 0 0.000 % 0 0
5/2020 NKC-UTF 1 1 100.000 % 0 0
5/2020 SKC-UTF 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 AUT-UTF 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 lanius_1 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 NKC-UTF 7 2 28.600 % 0 0
4/2020 SKC-UTF 7 0 0.000 % 0 0
2/2020 AUT-UTF 25 0 0.000 % 0 0
2/2020 lanius_1 12 0 0.000 % 0 0
2/2020 NKC-UTF 12 6 50.000 % 0 0
2/2020 SKC-UTF 12 1 8.300 % 0 0
11/2019 AUT-UTF 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 lanius_1 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 NKC-UTF 41 4 9.800 % 0 0
11/2019 SKC-UTF 41 1 2.400 % 0 0
10/2019 lanius_1 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 NKC-UTF 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 SKC-UTF 1 1 100.000 % 0 0
6/2019 AUT-UTF 16 9 56.300 % 0 0
6/2019 lanius_1 2 0 0.000 % 0 0
6/2019 NKC-UTF 2 1 50.000 % 0 0
6/2019 SKC-UTF 2 0 0.000 % 0 0
5/2019 AUT-UTF 1 1 100.000 % 0 0
5/2019 lanius_1 8 3 37.500 % 0 0
5/2019 NKC-UTF 8 0 0.000 % 0 0
5/2019 SKC-UTF 8 0 0.000 % 0 0
4/2019 lanius_1 1 0 0.000 % 0 0
4/2019 NKC-UTF 1 0 0.000 % 0 0
4/2019 SKC-UTF 1 0 0.000 % 0 0
Rokoch
Mesiac Báza Hľadané Prevzaté Úspešnosť Aktualizácie Poslané
2020 AUT-UTF 33 0 0.000 % 0 0
2020 authorities 2 0 0.000 % 0 0
2020 lanius_1 23 0 0.000 % 0 0
2020 NKC-UTF 23 11 47.800 % 0 0
2020 SKC-UTF 23 2 8.700 % 0 0
2019 AUT-UTF 58 10 17.200 % 0 0
2019 lanius_1 53 3 5.700 % 0 0
2019 NKC-UTF 53 5 9.400 % 0 0
2019 SKC-UTF 53 2 3.800 % 0 0